Vòi lavabo gắn tường GCT06

  • Vòi nước gắn tường, bằng đồng, cổ điển, nóng, lạnh
  • Đúc nóng chảy, hoàn thiện bề mặt màu cổ điển.
  • Trọng lượng xxkg(±).
  • Kích thước, quy cách xem mục chi tiết kỹ thuật.
  • Bộ trộn, hòa nước, đóng mở, bằng sứ(ceramic), bền bỉ.