Vữa rót gốc xi măng Senda Grout

  • Thời gian sử dụng tính từ lúc trộn 2 giờ
  • Dạng: Bột
  • Màu: Xám bê tông
  • Đóng gói: 25 kg/bao