Đá bazan khò lửa 30x60cm lát sân

  • Tên: Đá bazan đen khò lửa
  • Kích thước: 15x30x2cm, 30x60x2cm, 15x30x3cm, 30x60x3cm, có thể cắt theo yêu cầu.
  • Độ dày: 2cm, 3cm, 4cm
  • Màu sắc: đen
  • Bề mặt: Băm mặt, thô, mài bóng, khò lửa, phun cát…