Đá đỏ Bình Định lát sân 30x60cm

  • Tên: Đá đỏ Bình Định
  • Kích thước: 30x60cm
  • Độ dày: 2cm, 3cm, 5cm