Đá vàng Bình Định 30x60cm lát sân

  • Tên: Đá vàng Bình Định
  • Kích thước: 30x60cm
  • Độ dày: 2cm, 3cm, 5cm
  • Bề mặt: khò, băm, thô