Đá xám Phú Yên lát sân

  • Kích thước: 30x60cm
  • Độ dày: 2cm
  • Bề mặt: thô, khò, băm