Gạch 3D lục giác trang trí ốp lát đẹp

  • Tên: Gạch 3D lục giác
  • Kích thước: 26x22x1.8cm
  • So viên/m2: 23v
  • Chất liệu: Xi măng, bê tông