Gạch trang trí 3D vảy cá ốp tường

  • Tên: Gạch 3D vảy cá
  • Kích thước: 18x16x3.2cm
  • So viên/m2: 55v
  • Chất liệu: Xi măng, bê tông