Gạch Gốm Mỹ 40×40 phủ men

  • Kích thước: 400×400 dày 14mm /viên
  • Số lượng sử dụng: 6 viên/ hộp
  • Nguyên liệu: Đất sét nung
  • Trọng lượng: 4,2 kg/viên