Gạch Gốm Mỹ 40×40

  • Gạch Gốm Mỹ 40x40cm
  • Số lượng sử dụng: 6 viên/hộp
  • Trọng lượng : 23-26kg/thùng