Gạch lát cotto Gốm Mỹ 30×30

  • Kích thước: 300×300  dày 13 mm /viên
  • Số lượng: 11 viên/thùng
  • Nguyên liệu: Đất sét nung
  • Trọng lượng: 3 kg/viên