Gạch ốp tường siêu bóng 40x80cm Apodio 48806 48906

  • Kích thước: 400 × 800 mm
  • Men: Men vi tinh siêu bóng
  • Chất lượng xương: Semi-Porcelain
  • Ứng dụng : lát sàn, ốp tường.