Gạch thẻ màu kem vàng Đất Việt

Kích thước – Size (mm): W240C: 240 x 60 x9

Khối lượng (Kg/v) – Weight (Kg/pc): 0,28

Số lượng sử dụng (v/m2) – (pcs/m2): 70