Gạch bậc thềm Đất Việt màu Socola

 • Gạch bậc thềm Đất Việt màu Socola
 • Mã sản phẩm: DV04S
 • Kích thước(mm):
  DV04L3: 300x300x13,
  DV04L4: 400x300x14,
  DV04L5: 500x300x14
 • Khối lượng: (Kg/Viên – Kg/pc): 3; 4,5; 5
 • Màu sắc: Sô Cô La- Chocolate