Gạch bậc thềm Đất Việt đỏ thẩm

Gạch bậc thềm Đất Việt đỏ thẩm

  • Mã sản phẩm: DV04B
  • Kích thước -size (mm) :
  • DV04L3: 300x300x13,
  • DV04L4: 400x300x14,
  • DV04L5: 500x300x14