Gạch thẻ mũi tên xanh dương men rạn 10x30cm

GẠCH THẺ MŨI TÊN MEN RẠN MHGD 18
Chất liệu : gốm men rạn mũi tên
Màu Sắc : Màu xanh dương, men rạn 2 lớp.
Kích Thước : 100mm x 300mm
Độ Dày : 6mm