Gạch thông gió trắng TPH-019

Gạch thông gió trắng TPH-019

  • Mã sản phẩm: TPH-019
  • Kích thước: 190 x 190 x 65 mm
  • Trọng lượng: 2.5 – 3 kgs/pcs