Gạch trang trí 3D tấm giả đá

  • Tên: Gạch 3D Panel
  • Kích thước: 30x60cm, 15x30cm, theo yêu cầu
  • Chất liệu: Xi măng, bê tông