Gạch trang trí 3D chiếc lá ốp tường

  • Tên: Gạch 3D chiếc lá
  • Kích thước: 15x11x1cm
  • So viên/m2: 55v
  • Chất liệu: Xi măng, bê tông