Gạch trang trí 3D lông vũ ốp tường

  • Tên: Gạch 3D lông vũ
  • Kích thước: 17x20x3,5cm
  • So viên/m2: 34v
  • Chất liệu: Xi măng, bê tông