Gạch Ý Mỹ 30x60cm Granite bóng kiếng N368025

  • Kích thước: 30x60cm
  • Xương gạch: Granite
  • Bề mặt: bóng kiếng