Gạch bậc thềm Đất Việt màu kem

Gạch bậc thềm Đất Việt màu kem

 • Mã sản phẩm: DV04C
  Kích thước (mm) :
  DV04L3: 300x300x13,
  DV04L4: 400x300x14,
  DV04L5: 500x300x14
 • Khối lượng: (Kg/Viên – Kg/pc): 3; 4,5; 5
 • Màu sắc: Kem – Cappuccino