Gạch gốm Đất Việt lát nền màu Socola

  • Mã sản phẩm: DV03
  • Kích thước:
  • DV03L1: 250x100x12,
  • DV03S2: 200x200x12,
  • DV03L3: 300x300x12,
  • DV03S4: 400x400x14,
  • DV03L5: 500x500x14,