Gạch trang trí 3D bê tông 30×60 K-393

  • Tên: Gạch 3D Panel
  • Kích thước: 30x60cm
  • So viên/m2: 5,5v
  • Chất liệu: Xi măng, bê tông