Gạch trang trí 3D cánh quạt ốp tường

  • Tên: Gạch 3D cánh quạt
  • Kích thước: 14x18x2cm
  • So viên/m2: 37v
  • Chất liệu: Xi măng, bê tông