Gạch trang trí 3D lá cọ ốp tường đẹp

  • Tên: Gạch 3D lá cọ
  • Kích thước: 40x40x3.5cm
  • So viên/m2: 46v
  • Chất liệu: Xi măng, bê tông