Gạch 3D tấm panel ốp tường trang trí

  • Tên: Gạch 3D palel
  • Kích thước: 30x60x3,5cm
  • So viên/m2: 5,5v
  • Chất liệu: Xi măng, bê tông