Gạch trang trí 3D ngói Việt ốp tường

  • Tên: Gạch trang trí 3D ngói Việt
  • Kích thước: 15x45cm
  • So viên/m2: 15v-16