Gạch trang trí 3D ngói Nhật ốp tường đẹp

  • Tên: Gạch 3D ngói Nhật
  • Kích thước: 17x20x3,5cm
  • So viên/m2: 40v
  • Chất liệu: Xi măng, bê tông