Gạch trang trí 3D bê tông K-355

  • Kích thước: 40x40cm
  • Định mức tạm tính: 6v/ m2
  • Chất liệu: Bê tông