Ngói 22 Đồng Nai tráng men

  • Mã: N01
  • Kích thước: Dài 341 x Rộng 218 x Dày 10.5 mm.
  • Trọng lượng : 2.4kg/viên.
  • Số viên ngói lợp cho 1 m2 : 22 viên.