Ngói nóc nhỏ Đồng Nai

  • Kích thước : dài 200 x rộng 99 x dài 11mm.
  • Khối lượng : 1.14 kg/ viên.
  • Số viên/md : 5 viên.