Ngói diềm âm dương Đồng Nai

  • Mã SP: N05
  • Trọng lượng : 1.95kg/viên.
  • Quy cách: 1m = 5 bộ
  • Sản phẩm đã được chống thấm.
  • Kết hợp với ngói âm dương để lợp mái âm dương.