Ngói vảy rồng Đồng Nai

  • Mã SP: N07
  • Kích thước : 195 x 100 x 10 mm
  • Trọng lượng :  0.35 kg
  • Số viên/m2 : 150 viên