Ngói Chạc 3 Đồng Nai

  • Mã SP: N03
  • Kích thước : 308 x 381 x 15mm.
  • Trọng lượng : 2.8kg/viên.