Ngói âm dương Đồng Nai

  • Mã sp: N05
  • Trọng lượng : 1.0kg/viên.
  • Số viên cho 1m2: 45 viên (sử dụng làm ngói âm và ngói dương).
  • Sản phẩm đã được chống thấm.