Ngói mũi hài lớn Đồng Nai

  • Mã SP: N09-3
  • Kích thước 270x200x15 mm.
  • Diện tích hữu dụng : 50 viên/m2.