Ngói mũi hài nhỏ Đồng Nai

  • Mã SP: N09
  • Kích thước 140x140x10 mm.
  • Diện tích hữu dụng : 120 viên/m2.
  • Trọng lượng : 0.35kg/viên.