Đá ghép đen 10x50cm ốp trang trí

  • Tên đá: Đá ghép đen ốp tường 10×50cm
  • Chủng loại: đá ghép
  • Kích thước viên: 10x50x2 cm (RxDxC).
  • Số lượng: 20 viên/m2.
  • Màu sắc: đá có màu xanh đen đất ánh kim.