Đá ghép 10×50 Đà Nẵng ốp trang trí tiểu cảnh

  • Tên đá: đá ghép Đà Nẵng 10×50cm
  • Chủng loại: đá ghép
  • Kích thước viên: 10x50x2 cm (RxDxC).
  • Số lượng: 20 viên/m2.
  • Màu sắc: đa sắc