Đá tổ ong ghép 10x50cm ốp tường

  • Tên đá: đá ong ghép ốp tường 10×50cm
  • Chủng loại: đá ghép
  • Kích thước viên: 10x50x2 cm.
  • Số lượng: 20 viên/m2.
  • Màu sắc: xám ghi