Đá ghép vàng Đà Nẵng 10x50cm

  • ên đá: đá ghép vàng Đà Nẵng
  • Chủng loại: đá ghép
  • Kích thước viên: 10x50cm
  • Số lượng: 20 viên/m2.