Đá ghép đen vàng 10x50cm ốp tiểu cảnh

  • Tên đá: đá ghép đen vàng ốp tường 10×50cm
  • Chủng loại: đá ghép
  • Kích thước viên: 10x50x2 cm (RxDxC).
  • Số lượng: 20 viên/m2.
  • Màu sắc: đen vàng