Gạch gốm Đất Việt lát nền màu kem

 • Mã sản phẩm: DV03C
 • Kích thước:
 • DV03L1: 250x100x12,
 • DV03S2: 200x200x12,
 • DV03L3: 300x300x12,
 • DV03S4: 400x400x14,
 • DV03L5: 500x500x14,
 • 300x 600 x15,
 • 250x 250 x12,
 • 230 x230 x12
 • Cân nặng: (Kg/viên – Kg/pc):1,5; 0,8; 2,1; 4,5; 6,8