Gạch giả đá tổ ong đỏ vàng

  • Tên: Đá tổ ong đỏ vàng
  • Kích thước: 10x20cm
  • Màu sắc: đỏ vàng