Gạch giả đá tổ ong đỏ

  • Tên: Đá tổ ong đỏ
  • Kích thước: 10x20cm
  • Màu sắc: đỏ
  • Công năng: ốp tường trang trí