Gạch giả đá tổ ong vàng cổ

  • Tên: Đá tổ ong vàng cổ
  • Kích thước: 10x20cm
  • Màu sắc: vàng cổ