Gạch giả đá tổ ong trắng

  • Tên: Đá tổ ong trắng
  • Kích thước: 10x20cm
  • Màu sắc: Trắng