Gạch giả đá tổ ong vàng cam

  • Tên: Đá tổ ong vàng cam
  • Kích thước: 10x20cm
  • Màu sắc: vàng cam