Gạch giả đá tổ ong vàng

  • Tên: Đá tổ ong vàng
  • Kích thước: 10x20cm
  • Màu sắc: vàng